Aparat za gasenje prahom ABC 50 kg

  • Naziv artikla: Aparat za gasenje prahom ABC 50 kg
    Opis: Prijenosni aparat za gasenje punjen prahom.

    KLASE POZARA: A, B i C
    UKUPNA MASA (kg): 84 kg
    PREPORUKA ZA KORISTENJE: Prijevozni vatrogasni aparat pod stalnim pritiskom namijenjen je za gašenje pocetnih pozara A, B i C klase, kao i pozara na elektricnim instalacijama do 1000 volti sa rastojanja od najmanje 1 m. Prijevozni aparati koriste se za gasenje pocetnih pozara u rafinerijama, benzinskim pumpama, hemijskoj, tekstilnoj, drvnoj i papirnoj industriji, industrijskim halama, kotlovnicama i skladistima zapaljivog materijala. Boca aparata je izradjena od visokokvalitetnog celicnog lima i plastificirana poliesterskim smolama, sto je cini otpornim na vremenske uslove. Vatrogasni aparat 50 kg ABC prah sastoji se od nosaca sa dva tocka, 5 metara crijeva sa mlaznicom, sigurnosnim ventilom i manometrom.