Opticki detektor

  • Opis:
    Opticki detektor dima radi na principu Tyndallovog efekta (rasprsenje svjetlosti) te omogucuje vrlo ranu detekciju i signalizaciju pozara. Omogucava detekciju sirokog spektra cestica dima uglavnom generiranih pozarom.
    Opticka komora novog dizajna sa zabrtvljenim gornjim dijelom i zastitnom mrezicom od 500µm za sprecavanje ulaska insekata i prasine osigurava visoku otpornost na lazne alarme. Stepen osjetljivosti se moze podesiti pa se detektor moze primijeniti u sirokom spektru aplikacija (podesavanje osjetljivosti: 0.08dB/m, 0.10dB/m, 0.12dB/m, 0.15dB/m).